Slideshow3 Slideshow2 Slideshow4 Slideshow Slideshow1

hotline

Lịch sử hình thành

Xuất phát từ đội thi công hoàn thiện bề mặt sàn như: xoa nền, sơn Epoxy, sơn 2K,... đến nay chúng tôi phát triển thêm Công nghệ Mài bóng sàn bê tông nhằm cung cấp cho Khách hàng các giải pháp tối ưu nhất. Đồng thời, với xu thế phổ biến chung trong ngành xây dựng, chúng tôi luôn luôn đặt mục tiêu phải tìm tòi các sản phẩm mới để đưa vào trong hoạt động của Công ty.