Slideshow3 Slideshow2 Slideshow4 Slideshow Slideshow1

hotline

Sửa chữa sàn bê tông

Tuy mới sử dụng 3 tháng, nhưng Công ty Thực phẩm Sông Hương đã gặp phải vấn đề lớn về bề mặt sàn bê tông nhà xưởng sản xuất của mình. Đây là nhà xưởng mới xây, tuy nhiên chất lượng công trình không đáp ứng được quá trình sản xuất của công ty, nên xảy ra hiện tượng xuống cấp nhanh chóng bề mặt sàn nhà xưởng. Xuất phát từ chất lượng công trình như vậy nên chúng tôi c ...